Vzdělávání

Nejcennějším kapitálem podniku jsou jeho zaměstnanci a proto se dlouhodobě zaměřujeme na vzdělání zaměstnanců (ale i OSVČ) nejen v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně, ale i v jiných stěžejních oblastech. Cílem je poskytování služeb efektivního rozvoje lidských zdrojů a zlepšování jejich znalostí a dovedností a tím zvyšování konkurenceschopnosti podniku.


Vzděláváme zejména v těchto oblastech:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví s vazbou na povinnosti OSVČ.
 • Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vedoucích zaměstnanců.
 • Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců.
 • Školení práce ve výškách.
 • Školení řidičů osobních vozidel (referentských vozidel).
 • Školení pro obsluhu manipulačních vozíků.
 • Školení jeřábníků.
 • Školení vazačů břemen.
 • Školení práce s motorovou pilou.
 • Školení obsluhy křovinořezů.
 • Školení obsluhy vstřelovacích přístrojů a nářadí.
 • Školení obsluhy plynových zařízení.
 • Školení obsluh tlakových zařízení a tlakových nádob.
 • Školení pro manipulaci s láhvemi k přepravě technických plynů.

Požární ochrana

 • Školeni o požární ochraně s vazbou na povinnosti OSVČ.
 • Školení o požární ochraně pro vedoucí zaměstnance.
 • Školení o požární ochraně pro zaměstnance.
 • Odborná příprava požárních hlídek a preventistů požární ochrany.
 • Trénink hasebních technik a zdolávání požáru.

První pomoc a zdravověda

 • Školení první pomoci zaměstnanců.
 • Trénink poskytování první pomoci – simulace úrazu a vyhodnocení reakce zaměstnanců.

Podniková ekologie

 • Vzdělávání zaměstnanců v oblastech PZH a havarijní připravenosti.
 • Školení odpovědných pracovníků ze zákona o odpadech a nakládání s odpady.
 • Školení pro manipulaci s chemickými látkami a směsmi.
 • Školení RID dle Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí.
 • Školení dle dohody ADR.

Odborná školení a semináře dodavatelů činností dle předpisu Zam 1 Správy železnic, státní organizace

 • Vstupní školení VŠ 00
 • Vstupní školení VŠ 01
 • K–03
 • K-05/1
 • K-05/2
 • K-06
 • KMB-10
 • KMB 10/1
 • M-02
 • B-02
 • D-04

Zkoušky svářečů

 • dle ČSN EN ISO 9606-1.

Pracovní právo

 • Základy pracovního práva.
 • Pracovní právo personalisty.
 • Pracovní právo pro specialisty bezpečnosti práce a vedoucí zaměstnance.

Příprava na zkoušku z odborné způsobilosti

 • Osoby odborně způsobilé v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb.
 • Koordinátora BOZP na staveništi dle zák. č. 309/2006 Sb.
 • Technika požární ochrany dle zák. č. 133/1985 Sb.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.

Vyplňte rychlý dotazník a my se vám ozveme, jakmile to bude možné.

info@saferex.cz

Sídlo firmy:

Božkovské náměstí 17/21
326 00 Plzeň
Česká Republika

+420 723 730 777

Pobočka Morava:

Josefovice 24
742 83 Klimkovice
Česká Republika

+420 702 037 827