Revize a kontroly technických zařízení

Zajišťujeme provádění pravidelných revizí a kontrol technických zařízení, a to na základě dílčích objednávek, nebo jsme schopni vytvořit systém a převzít celou agendu revizí a kontrol technických zařízení u klienta za využití softwaru pro podporu systému managementu RISCON.


Přínosy řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci společností SAFEREX s.r.o.:

 • Zastáváme proaktivní a osobní přístup. Co můžeme, děláme za klienta.
 • Využíváme podpory softwaru pro podporu systému managementu RISCON.
 • Zprávy z provedených revizí a kontrol jsou zpracovány přehledně.
 • Snížení zátěže zaměstnavatele a zajištění plného servisu.

Revize a kontroly zajišťujeme zejména u těchto druhů technických zařízení:

Revize elektrických zařízení

 • revize elektroinstalace
 • revize osvětlení
 • revize hromosvodů
 • revize elektrických spotřebičů
 • revize ručního elektrického nářadí
 • revize strojů
 • revize trafostanice

Revize plynových zařízení

 • revize plynovodů
 • revize kotlů
 • odborné prohlídky kotelen
 • kontrola detektorů úniku plynu
 • servisní prohlídky kotlů

Revize tlakových nádob stabilních

 • provozní revize tlakových nádob
 • vnitřní revize tlakových nádob
 • zkoušky těsnosti tlakových nádob
 • tlakové zkoušky nádob

Revize zdvihacích zařízení

 • inspekční prohlídky a revize jeřábů a dalších zdvihacích zařízení
 • revize vázacích a uchopovacích prostředků

Kontroly požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany

 • kontroly hasicích přístrojů
 • kontroly hydrantů
 • kontroly suchovodu
 • kontroly požárních uzávěrů
 • kontroly požárních klapek
 • kontroly požárních ucpávek

Revize komínů

 • kontrola a čištění spalinových cest
 • revize spalinových cest

Kontroly EPS, EZS

 • kontrola provozuschopnosti a funkční zkouška EPS
 • kontrola provozuschopnosti EZS

Kontroly prostředků pro zvyšování místa práce

 • kontroly žebříků
 • kontroly schůdků

Kontroly prostředků pro skladování

 • kontroly regálů

Kontroly osobních ochranných pracovních prostředků pro práci ve výškách a proti pádu z výšky

 • Výrobce DELTA
 • Výrobce Singing rock

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.

Vyplňte rychlý dotazník a my se vám ozveme, jakmile to bude možné.

info@saferex.cz

Sídlo firmy:

Božkovské náměstí 17/21
326 00 Plzeň
Česká Republika

+420 723 730 777

Pobočka Morava:

Josefovice 24
742 83 Klimkovice
Česká Republika

+420 702 037 827