Požární ochrana

Služba je určena nejen pro zaměstnavatele, ale také pro provozovatele objektů, kteří potřebují zajistit plnění zákonných povinnosti ve vztahu k požární ochraně a předcházení požárů, případně sankcí ze strany státního požárního dozoru. Požární ochrana je povinný komplex opatření stanovených právními předpisy a zaměstnavatelem / provozovatelem, která mají za cíl předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví a předcházet škodám na majetku.


Přínosy řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci společností SAFEREX s.r.o.:

 • Zastáváme proaktivní a osobní přístup. Co můžeme, děláme za klienta.
 • Dokumentace je vytvářena s ohledem na specifika klienta a se zřetelem na minimum byrokracie s vysokou přidanou hodnotou.
 • Organizaci požární ochrany navrhujeme tak, aby respektovala nebo doplňovala vnitropodnikové procesy. Výstupy jsou přehledné a plně kompatibilní se systémy managementu.
 • Využíváme někdejších členů hasičského záchranného sboru ČR.

Rozsah poskytované služby:

 • Zpracování začlenění činností provozovaných klientem do kategorií.
 • Zpracování organizace zabezpečení požární ochrany.
 • Zpracování dokumentace požární ochrany v návaznosti na začlenění provozovaných činností klienta do kategorie požárního nebezpečí:
  • Požární řád
  • Požární poplachové směrnice
  • Dokumentace zdolávání požárů
  • Řád ohlašovny požáru
  • Požární kniha
  • Evakuační plán
 • Projednání zpracované dokumentace požární ochrany s Hasičským záchranným sborem ČR.
 • Školení požární ochrany.
 • Trénink hasebních zásahů.
 • Odborná příprava preventistů požární ochrany a požárních hlídek.
 • Provádění preventivních kontrol požární ochrany.
 • Kontrola požárního a únikového značení.
 • Zajištění projektové dokumentace požární ochrany – Požárně bezpečnostní řešení stavby.
 • Účast při kontrolách prováděných orgány státního požárního dozoru.
 • Zajištění požárního dohledu při provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím.
 • Poradenská činnost 24/7.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.

Vyplňte rychlý dotazník a my se vám ozveme, jakmile to bude možné.

info@saferex.cz

Sídlo firmy:

Božkovské náměstí 17/21
326 00 Plzeň
Česká Republika

+420 723 730 777

Pobočka Morava:

Josefovice 24
742 83 Klimkovice
Česká Republika

+420 702 037 827