Bezpečnost a ochrana při práci

Služba je koncipována pro zaměstnavatele a OSVČ, kteří chtějí naplnit zákonné požadavky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro své zaměstnance s důrazem na reálné vyhledávání nebezpečí a hodnocení rizik a přijímání racionálních a efektivních opatření.


Bezpečnost práce je povinný komplex opatření stanovených právními předpisy a zaměstnavatelem, která mají za cíl předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a předcházet škodám na majetku.

Přínosy řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci společností SAFEREX s.r.o.:

 • Vyhledávání nebezpečí a hodnocení rizik provádíme reálně a s důrazem na afektivitu a racionálnost navržených opatření.
 • Zastáváme proaktivní a osobní přístup. Co můžeme, děláme za klienta.
 • Legislativní problematiku se snažíme klientovi srozumitelně vysvětlit a upozornit ho na možná úskalí.
 • Dokumentace je vytvářena s ohledem na specifické podmínky klientů a jejich předmět činností se zřetelem na minimum byrokracie a vysokou přidanou hodnotu.
 • Organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci navrhujeme tak, aby respektovala nebo doplňovala vnitropodnikové procesy. Výstupy jsou přehledné a plně kompatibilní se systémy managementu.
 • Činnosti jsou prováděny specializovanými profesionály s odborností pro danou oblast podnikání klienta.

Rozsah poskytované služby:

 • Vyhledávání nebezpečí, hodnocení rizik dle vhodné metodiky s ohledem na činnosti klienta a navržení konkrétních opatření k jejich odstranění či snížení osobou odborně způsobilou v prevenci rizik.
 • Zpracování legislativou vyžadované dokumentace a její pravidelná aktualizace:
  • Zajištění zdravotní způsobilosti zaměstnanců.
  • Zajištění odborné a zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců.
  • Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, desinfekčních a čistících prostředků
  • Poskytování ochranných nápojů.
  • Podmínky pro splnění zákonných požadavků a bezpečného stavu při provozu vyhrazených technických a technických zařízení.
  • Místní bezpečnostní předpisy pro skladování, provoz motorových vozidel a další.
 • Posouzení bezpečnosti organizace práce a pracovních postupů.
 • Účast při šetření závažných pracovních úrazů a havárií.
 • Sledování provádění kontroly, údržby a revizí strojů a technických zařízení.
 • Provádění školení a tréninku zaměstnanců.
 • Zmapování a návrh optimalizace řešení bezpečnostního značení na pracovištích.
 • Pravidelné kontroly stavu pracovního prostředí a zajištění bezpečnosti práce na pracovištích klienta.
 • Provádění prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizaci klienta a na jeho pracovištích.
 • Účast při kontrolách prováděných orgány státního odborného dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví a technických zařízení.
 • Poradenská činnost.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.

Vyplňte rychlý dotazník a my se vám ozveme, jakmile to bude možné.

info@saferex.cz

Sídlo firmy:

Božkovské náměstí 17/21
326 00 Plzeň
Česká Republika

+420 723 730 777

Pobočka Morava:

Josefovice 24
742 83 Klimkovice
Česká Republika

+420 702 037 827