F
S

Revize a kontroly technických zařízení

Zajišťujeme provádění pravidelných revizí a kontrol technických zařízení, a to na základě dílčích objednávek, nebo jsme schopni vytvořit systém a převzít celou agendu revizí a kontrol technických zařízení u klienta za využití softwaru pro podporu systému managementu RISCON.

"

Přínosy řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci společností SAFEREX s.r.o.:

 • Zastáváme proaktivní a osobní přístup. Co můžeme, děláme za klienta.
 • Využíváme podpory softwaru pro podporu systému managementu RISCON.
 • Zprávy z provedených revizí a kontrol jsou zpracovány přehledně.
 • Snížení zátěže zaměstnavatele a zajištění plného servisu.

Revize a kontroly zajišťujeme zejména u těchto druhů technických zařízení:

 • Revize elektrických zařízení
  • revize elektroinstalace
  • revize osvětlení
  • revize hromosvodů
  • revize elektrických spotřebičů
  • revize ručního elektrického nářadí
  • revize strojů
  • revize trafostanice
 • Revize plynových zařízení
  • revize plynovodů
  • revize kotlů
  • odborné prohlídky kotelen
  • kontrola detektorů úniku plynu
  • servisní prohlídky kotlů 
 • Revize tlakových nádob stabilních
  • provozní revize tlakových nádob
  • vnitřní revize tlakových nádob
  • zkoušky těsnosti tlakových nádob
  • tlakové zkoušky nádob
 • Revize zdvihacích zařízení
  • inspekční prohlídky a revize jeřábů a dalších zdvihacích zařízení 
  • revize vázacích a uchopovacích prostředků
 • Kontroly požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany
  • Kontroly hasicích přístrojů
  • kontroly hydrantů
  • kontroly suchovodu
  • kontroly požárních uzávěrů
  • kontroly požárních klapek
  • kontroly požárních ucpávek
 • Revize komínů
  • kontrola a čištění spalinových cest
  • revize spalinových cest
 • Kontroly EPS, EZS
  • kontrola provozuschopnosti a funkční zkouška EPS
  • kontrola provozuschopnosti EZS
 • Kontroly prostředků pro zvyšování místa práce
  • kontroly žebříků
  • kontroly schůdků
 • Kontroly prostředků pro skladování
  • kontroly regálů
 • Kontroly osobních ochranných pracovních prostředků pro práci ve výškách a proti pádu z výšky
  • Výrobce DELTA
  • Výrobce Singing rock

Potřebujete více informací?

Vyberte si Vámi preferovaný způsob kontaktu. Rádi se domluvíme na osobní schůzce přímo ve Vašem provozu.

F
S
F
S