F
S

Vzdělávání

Nejcennějším kapitálem podniku jsou jeho zaměstnanci a proto se dlouhodobě zaměřujeme na vzdělání zaměstnanců (ale i OSVČ) nejen v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně, ale i v jiných stěžejních oblastech. Cílem je poskytování služeb efektivního rozvoje lidských zdrojů a zlepšování jejich znalostí a dovedností a tím zvyšování konkurenceschopnosti podniku.

"

Vzděláváme zejména v těchto oblastech:

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví s vazbou na povinnosti OSVČ.
  • Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vedoucích zaměstnanců.
  • Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců.
  • Školení práce ve výškách.
  • Školení řidičů osobních vozidel (referentských vozidel).
  • Školení pro obsluhu manipulačních vozíků.
  • Školení jeřábníků.
  • Školení vazačů břemen.
  • Školení práce s motorovou pilou.
  • Školení obsluhy křovinořezů.
  • Školení obsluhy vstřelovacích přístrojů a nářadí.
  • Školení obsluhy plynových zařízení.
  • Školení obsluh tlakových zařízení a tlakových nádob.
  • Školení pro manipulaci s láhvemi k přepravě technických plynů.
 • Požární ochrana
  • Školeni o požární ochraně s vazbou na povinnosti OSVČ.
  • Školení o požární ochraně pro vedoucí zaměstnance.
  • Školení o požární ochraně pro zaměstnance.
  • Odborná příprava požárních hlídek a preventistů požární ochrany.
  • Trénink hasebních technik a zdolávání požáru.
 • První pomoc a zdravověda
  • Školení první pomoci zaměstnanců.
  • Trénink poskytování první pomoci – simulace úrazu a vyhodnocení reakce zaměstnanců. 
 • Podniková ekologie
  • Vzdělávání zaměstnanců v oblastech PZH a havarijní připravenosti.
  • Školení odpovědných pracovníků ze zákona o odpadech a nakládání s odpady.
  • Školení pro manipulaci s chemickými látkami a směsmi.
  • Školení RID dle Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí.
  • Školení dle dohody ADR.
 • Odborná školení a semináře dodavatelů činností dle předpisu Zam 1 Správy železnic, státní organizace
  • Vstupní školení VŠ 00
  • Vstupní školení VŠ 01
  • K–03
  • K-05/1
  • K-05/2
  • K-06
  • KMB-10
  • KMB 10/1
  • M-02
  • B-02
  • D-04
 • Zkoušky svářečů
  • dle ČSN EN ISO 9606-1.
 • Pracovní právo
  • Základy pracovního práva.
  • Pracovní právo personalisty.
  • Pracovní právo pro specialisty bezpečnosti práce a vedoucí zaměstnance.
 • Příprava na zkoušku z odborné způsobilosti
  • Osoby odborně způsobilé v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb.
  • Koordinátora BOZP na staveništi dle zák. č. 309/2006 Sb.
  • Technika požární ochrany dle zák. č. 133/1985 Sb. 

Potřebujete více informací?

Vyberte si Vámi preferovaný způsob kontaktu. Rádi se domluvíme na osobní schůzce přímo ve Vašem provozu.

F
S
F
S