F
s

Náš tým

Bc. Lukáš Hodaň

Jednatel společnosti

Specialista BOZP a PO

Koordinátor BOZP

Konzultant systémů řízení

+420 777 644 971

lukas.hodan@saferex.cz

Ing. Martin Hodaň

Jednatel společnosti

Specialista BOZP a PO

Koordinátor BOZP

+420 723 730 777

martin.hodan@saferex.cz

Mgr. Pavel Hovanec

Ředitel realizace

Specialista BOZP a PO

+420 720 981 665

pavel.hovanec@saferex.cz

Mgr. Andrea Dejmková

Obchodní referentka

Specialista BOZP a hygiena práce

+420 607 644 971

andrea.dejmkova@saferex.cz

Ing. Ondřej Knopp

Vedoucí pobočky Ostrava

Specialista BOZP a PO

Koordinátor BOZP

Konzultant systémů řízení

+420 702 037 827

ondrej.knopp@saferex.cz

Ing. Radek Ježek

Technický dozor staveb

Koordinátor BOZP

+420 602 707 576

radek.jezek@saferex.cz

Marek Kulda

Revizní technik VTZ

Specialista BOZP a PO

+420 606 619 868

marek.kulda@saferex.cz

Ing. Miroslav Hnilička

Lektor odborného vzdělání

 

+420 602 142 073

miroslav.hnilicka@saferex.cz

Ing. David Černý

Specialista BOZP a PO

Koordinátor BOZP

+420 727 884 533

david.cerny@saferex.cz

Bc. Tomáš Kraus, Dis

Konzultant systémů řízení

+420 724 892 209

tomas.kraus@saferex.cz
f
s